Pia Sirén, Ilona Valkonen & Loviisa Contemporary:
NIIN METSÄ VASTAA 2.0
3.–25.9.2022
ke–to 16–20, pe–su 12–16
Lämpimästi tervetuloa avajaisiin perjantaina 2.9. klo 17–20!


Maasta sinä olet tullut ja maahan sinä olet maatuva. Pikkupuu on siitä kasvava jos maa on tarpeeksi lihava. (Kati Rapia)


Niin Metsä Vastaa 2.0 -näyttelyssa K17-koetilaa on käytetty ensisijaisesti musiikkiperformanssivideon kuvauspaikkana eikä niinkään galleriana. Koetilamaisuus on mahdollistanut vaihtoehtoisen työskentelyn, jossa itse prosessi on keskiössä. Näyttelytila on metsälähtöisen projektimme oma mini-Hollywood, yleisö pääsee kulkemaan lavasteiden sisällä ja kuoron esityspaikoilla. Lopussa läsnäolo on luovutettu kuorolta ja kuvaustiimiltä sienille ja yleisölle.

Näyttelyä on tukenut Svenska Kulturfonden ja se on toteutettu yhteistyössä Loviisa Contemporaryn kanssa.


Mitä näyttelyynne tulee esille?
K17:n tilat ovat Niin Metsä Vastaa 2.0 -näyttelyssä rakennettu kuvauspaikoiksi ja -tilanteiksi. Kolmiosaisessa tilassa astutaan sisään pukuhuoneen kautta kuvaushuoneisiin ja lopulta ulos. Katsoja kulkee musiikkivideon kuvaustilanteiden sisällä, tunnelmasta toiseen.

K17:n tilaan on rakennettu kokonaisvaltainen installointi, sisältäen musiikkivideon esiintyjien asuja, esityslavoja ja veistoksellisia elementtejä tilassa. Materiaalit koostuvat erilaista kasveista, puista, sienistä, kasvatusalustoista, jalustoista, urheiluvälineistä, muoviastioista, köysistä jne.

Tilassa paikan päällä kasvatetut osterivinokkaat ja siiliorakkaat liittävät nykyhetken menneeseen, jolloin tila toimi mielisairaalan kasvihuoneena.

Millaisia teemoja tai ajatuksia näyttelyynne liittyy?
Niin metsä vastaa -projektin lähtökohtana oli antaa metsälle kirjaimellisesti ääni. Projekti on alunperin kuoroteos, jossa metsän kasvit, sienet ja puut saavat vihdoinkin puheenvuoron. Itsensä ja ympäristönsä nurkkaan ajanut ihminen etsii luonnolta vastauksia nykypäivän tuulissa. Metsä vastaa kuten parhaaksi näkee, jos vastaa. Teos viittaa myös koulunäytelmien perinteisiin, joissa introverteimmät lapset saivat ilmaista itseään usein esittämällä mykkää puuta tai pensasta. Nyt puut eivät vain heilu hiljaa tuulessa, vaan saavat ilmaista itseään sooloilla ja duetoilla, jotka on sävelletty vain heille.

Koetilassa kiehtoo sen projektimaisuus, kiinnostavinta on prosessi. Pitkä rakennusaika mahdollisti meille toisenlaisen työskentelyn ja videokuvauksen kehittymisen kokeellisempaan suuntaan.

Millainen työskentelyprosessinne on ollut ja miten työryhmänne muodostui?
Olemme kuvataiteilija ja kirjailija Kati Rapian aloitteesta kesällä 2020 käynnistäneet Niin metsä vastaa -nimisen yhteistyöprojektin, jossa yhdistyvät kirjailijoiden runot, kuorolaulu, tilainstallaatiot ja Vieno Motorsin kasvipuennat. Projekti oli Loviisa Contemporaryn taiteilijoiden yhteishanke tilanteessa, jossa festivaalimuotoisen tapahtuman järjestäminen oli vaikeaa vaihtuvien koronaohjeiden takia. Projektissa on ollut mukana säveltäjiä, muusikoita, kirjailijoita, tanssijoita ja eri alojen kuvataiteilijoita. Olemme esittäneet versioita kuoroesityksestä vuosina 2021–2022, ja K17:ssä viemme konseptin vielä askeleen pidemmälle; tilaan rakennetaan kokonaisvaltainen installointi. K17 toimii musiikkivideon ympäristönä, audio-visuaalisena näyttelynä sekä anarkistisena sienikasvattamona.


Visualisointi: Ilona Valkonen / Vieno Motors, Pia Sirén
Ohjaaja: Beniamino Borghi, Pia Sirén
Musiikkivideon kuvaaja: Xavier Bambu Locquet Vandenberghe
Musiikkivideon leikkaaja: Beniamino Borghi
Kuoroteosten sävellys ja äänitykset: Kalle Katz, Mirella Pendolin, Severi Häyhä
Kuoron johtaja: Mirella Pendolin
Kuoroteosten tekstit: Leena Krohn, Eeva Turunen, Marjo Niemi, Kati Rapia, Tiina Lehikoinen, Kai Nieminen, Johanna Holmström, Ellen Strömberg
Kuoro: Dunja Katz, Frida Hultcrantz, Ilona Valkonen, Kalle Katz, Kati Rapia, Petra Sundqvist, Sanni Verkasalo, Severi Häyhä, Pia Sirén

Pia Sirén
Pia Sirén (s. 1982) on kuvataiteilija, joka rakentaa suurikokoisia ja väliaikaisia tilateoksia rakennusmateriaaleista sekä työskentelee veistotaiteen, performatiivisten- ja erilaisten yhteistyöprojektien parissa. Sirén toteuttaa teoksiaan sekä ulos julkiseen tilaan että näyttelytiloihin. Teokset ovat materiaalisesti ja tilallisesti osallistavia kokonaisuuksia, joiden sisään katsoja usein saa astua ja osaksi muuttua. Sirén on valmistunut vuonna 2012 kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.
www.piasiren.com

Ilona Valkonen
Ilona Valkonen (s.1980) on kuvataiteilija, jonka työskentely on ehdotuksia vaihtoehtoisiksi tavoiksi katsoa ja mieltää maailmaa. Valkonen työskentelee maalauksen uusien muotojen, kollegiaalisen kuratoinnin ja yhteistyössä muovautuvan performanssikonseptin, Vieno Motorsin, parissa. Kasveja ja luovia metodeja yhdistäviin erilaisiin Vieno Motors -aktioihin on osallistunut jo yli 60 eritaustaista taiteilijaa ja lukumäärä kasvaa koko ajan. Suomen lisäksi esityksiä on ollut mm. Reykjavikissa, Berliinissä, New Yorkissa, Grazissa, Pietarissa ja Lontoossa.
www.ilonavalkonen.com

Loviisa Contemporary (LoCo)
LoCo on vuoden 2013 lopulla perustettu nykytaiteen elinvoimaa edesauttava yhdistys, joka järjestää ja tuottaa taidetapahtumia sekä tekee aloitteita myös uusien sekä poikkitaiteellisten alojen suuntiin. Loviisa Contemporaryn tavoitteena on tuottaa vuosittain kollegiaalisesti kiinnostavia nykytaidetapahtumia ja samalla nostattaa paikallisesti yleistä tietoisuutta siitä, mitä taide tänään voi olla. Yhdistyksen pyrkimyksenä on kulttuurituotannon Fair-trade. Yhdistyksellä ei ole kiinteää toimipistettä, joten se hakeutuu kulloinkin tarkoituksenmukaisimpaan ympäristöön.
www.loviisacontemporary.fi
Pia Sirén, Ilona Valkonen & Loviisa Contemporary:
SÅ SVARAR SKOGEN 2.0
3.–25.9.2022
ons–tor 16–20, fre–sön 12–16
Utställningen öppnar fredagen 2.9. kl. 17, välkomna!I Så Svarar Skogen 2.0 projektet har K17 utrymmet använts som inspelningsplats för en musiksperformansvideo. Det projektartade utrymmet har möjliggjort ett alternativt arbetssätt, där själva processen står i fokus. Utställningslokalen är vårt mini-Hollywood, besökaren får röra sig bland kulisserna och körens estrader. I utsträllningfasen av projektet har körens och filmteamets närvaro överlämnats till svamparna och publiken.

Utställningen har fått stöd av Svenska Kulturfonden och har genomförts i samarbete med Lovisa Contemporary.

Vad ställer ni ut?
K17:s utrymmen har ombyggts till inspelningsplatser och -situationer. I det tredelade utrymmet kommer man in genom omklädningsrummet till inspelningsrummen och slutligen tillbaka ut. Tittaren färdas inom musikvideons inspelningssituationer, från en stämning till en annan. En omfattande installation har byggts i utrymmet, med kostymer, scener och skulpturala element i utrymmet. Materialen består av olika växter, träd, svampar, odlingsunderlag, scener, sportutrustning, plastbehållare, rep m.m.

Ostronmusslingarna och igelkottstaggsvamparna som odlats på plats kopplar nuet till det förflutna, då byggnaden fungerade som ett växthus för mentalsjukhuset.

Vilken typ av teman eller idéer är relaterade till er utställning?
Utgångspunkten för Så svarar skogen –projektet var att ge skogen en röst, bokstavligen. Projektet är från början ett körstycke, där skogens växter, svampar och träd äntligen får tala. En människa som har kört sig själv och sin omgivning in i ett hörn söker svar från naturen i dagens vindar. Skogen svarar som den vill, om den vill. Verket hänvisar också till traditionella skolpjäser, där de mest introverta barnen ofta fick föreställa stumma träd eller buskar. Nu svajar träden inte bara tyst i vinden, utan får uttrycka sig med solon och duetter komponerade enbart för dem. I K17:s testutrymme har vi fascinerats av dess projektartighet, intressantast är själva processen. Den långa byggtiden gjorde att vi kunde arbeta på ett annat sätt och utveckla videoinspelningen i en mer experimentell riktning.

Hur har er arbetsprocess sett ut och hur har arbetsgruppen bildats?
Vi har, med initiativ av bildkonstnären och författaren Kati Rapia, på sommaren 2020 lanserat ett samarbetsprojekt som heter Så Svarar Skogen, som kombinerar dikter av författare, körsång, rumsliga installationer och Vieno Motors –växtbeklädnader. Projektet var ett samarbetsprojekt med konstnärer från Lovisa Contemporary under en tid då det var svårt att organisera ett festivalliknande evenemang på grund av covid-restriktionerna. Kompositörer, musiker, författare, dansare och bildkonstnärer har deltagit i projektet. Vi har framfört versioner av körföreställningen under åren 2021-2022, och i K17-rummet tar vi konceptet ett steg längre; en installation byggs i utrymmet som samtidigt fungerar som en inspelningsplats för en musikvideo, en audiovisuell utställning och en anarkistisk svampodling.

Visualisering: Ilona Valkonen/ Vieno Motors, Pia Sirén
Regissör: Beniamino Borghi, Pia Sirén
Musikvideons kamera: Xavier Bambu Locquet Vandenberghe
Musikvideons editering: Beniamino Borghi
Körverkens tonsättning och inbandning: Kalle Katz, Mirella Pendolin, Severi Häyhä
Körledare: Mirella Pendolin
Körverkens texter: Leena Krohn, Eeva Turunen, Marjo Niemi, Kati Rapia, Tiina Lehikoinen, Kai
Nieminen, Johanna Holmström, Ellen Strömberg
Kör: Dunja Katz, Frida Hultcrantz, Ilona Valkonen, Kalle Katz, Kati Rapia, Petra Sundqvist, Sanni
Verkasalo, Severi Häyhä, Pia Sirén.


Pia Sirén
Pia Sirén (f. 1982) är en bildkonstnär som bygger storskaliga och tillfälliga rumsliga verk av byggmaterial samt arbetar med performativa verk och olika samarbetsprojekt. Sirén förverkligar sina verk både i det offentliga utrymmet och i utställningslokaler. Verken är materiellt och rumsligt deltagande helheter, som betraktaren ofta får kliva in i och bli en del av. Sirén har tagit sin magisterexamen 2012 från Bildkonstakademin. Hens verk har visats i ett flertal separat- och grupputställningar i Finland och utomlands.
www.piasiren.com

Ilona Valkonen
Ilona Valkonen (f.1980) är en bildkonstnär vars verk är förslag på alternativa sätt att se på och uppfatta världen. Valkonen arbetar med nya former av måleri, kollegial kuratering och performanskonceptet Vieno Motors. Mer än 60 konstnärer med olika bakgrunder har redan deltagit i olika Vieno Motors aktioner som kombinerar växter och kreativa metoder, och antalet växer hela tiden. Utöver Finland har projektet framförts i bl.a. I Reykjavik, Berlin, New York, Graz, St. Petersburg och London.
www.ilonavalkonen.com

Loviisa Contemporary (LoCo)
LoCo bildades i slutet av 2013 som en förening som främjar samtidskonstens vitalitet, anordnar och producerar konstevenemang och tar initiativ i riktning mot nya och tvärkonstnärliga samarbeten. Loviisa Contemporary vill årligen producera kollegialt intressanta samtidskonstevenemang och samtidigt öka den lokala publikens medvetenhet om vad konst kan vara idag. Föreningen vill stöda Fair-trade inom kulturproduktioner. Föreningen har ingen fast lokal så den söker sig till lämpliga omgivningar beroende på det aktuella projektet.
www.loviisacontemporary.fi