Links and Loops

is a site-responsive exhibition by poet and multidisciplinary artist Milka Luhtaniemi (Helsinki) and multidisciplinary artist Mara Kirchberg (Tallinn). It’s an installative environment and spatial meditation that includes sculptural gestures, sound and text. 

It weaves together connections and links, building its thinking on an ecofeminist notion of the importance of connection over splitting and separation. It is interested in different relations that arise out of rhythms of symbiosis, co-existence, interdependence. What arises out of them are art/life practices, loops, continuities and flows.

How to connect what is seemingly separate and particular? What sustains, suspends and keeps things together? What falls apart?


The exhibition will be open on two weekends in Sipoo at the K17 – Space for Art and Ecology. The opening will be on Saturday 9th December at 2pm–5pm. At 4.00pm, there will be an opening performance that will make use of darkness.

There is a direct bus 788 from Helsinki Railway Station to the K17 location.
K17 accessibility info

The opening days & hours:
Sat 9.12. at 2pm–5pm
Sun 10.12. at 12pm–4pm
Sat 16.12. at 12pm–4pm
Sun 17.12. at 12pm–4pm

The artists have been supported by Tuo Tuo residency.

Milka Luhtaniemi is a poet and multidisciplinary artist. She graduated from the Theatre Academy from dramaturgy in 2020. Her debut book of poetry Kirnu (‘Churn’) came out in 2021 published by Gummerus and her second book Tauoton (‘Unceasing’) will come out in early 2024. Her performative installations have been performed in Mad House in 2020 (Tyyntyminen) and Titanik-gallery in 2021 (Buoyancy). She has shown installations in Contemporary Art Centre Muu, Oksasenkatu 11 gallery, B-galleria and Forum Box. Milka is interested in her poetics to examine the sensory explorations of a moving body within a splitting time, space and matter.
.
Mara Kirchberg is a transdisciplinary artist in the field of sculpture, installation and performance currently based in Tallinn (EST). She studied Choreography and Performance at the Institute for Applied Theatre Studies, Giessen (GER) and is currently in her last year of the MA Contemporary Art at the Estonian Academy of Arts where she received the Young Sculptor Award this year. Her work combines the goos and guts of living bodies with the artificiality of industrial machines, reflecting on the fragility of life and the robustness of its environment.

**********************************************************************************

Links and Loops 

on paikkasidonnainen näyttely, jonka tekijät ovat runoilija ja monialainen taiteilija Milka Luhtaniemi (Helsinki) ja poikkialainen taiteilija Mara Kirchberg (Tallinna). Näyttely on installatiivinen ympäristö ja tilallistunut meditaatio, joka rakentuu veistoksellisista eleistä, äänestä ja tekstistä.

Näyttely punoo yhteyksiä ja yhdistelmiä, “linkkejä ja luuppeja”. Se rakentaa ajatteluaan ekofeministisen painotuksen varaan, joka korostaa yhteyksien merkitystä eron ja erillisyyden sijaan. Se on kiinnostunut suhteista, jotka nousevat symbioosin, kanssaelon ja keskinäisen tarvitsevuuden rytmeistä. Yhteydet luovat toistoja, taiteen ja elämän käytänteitä, silmukoita, jatkumoita ja virtoja.

Miten yhdistellä sitä, mikä on näennäisesti erillistä? Mikä kestää, kannattelee ja pitää asioita koossa? Mikä hajoaa osiin?


Näyttely on auki kahtena viikonloppuna K17– Taiteen ja ekologian koetilassa Sipoossa. Avajaiset ovat lauantaina 9.12. klo 14–17. Avajaisissa esitetään klo 16 performanssi, joka hyödyntää pimeäntulon vauhteja.

Helsingin keskustasta Nikkilään pääsee muun muassa suoralla bussilla 788.
K17 Saavutettavuustiedot

Näyttelyn aukioloajat:
Lauantai 9.12. Klo 14–17
Sunnuntai 10.12. Klo 12–16
Lauantai 16.12 klo 12–16
Sunnuntai 17.12. Klo 12–16

Taiteilijoiden työskentelyä on tukenut Tuo Tuo -residenssi.


Milka Luhtaniemi on runoilija ja monialainen taiteilija. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta dramaturgian maisteriksi vuonna 2020. Hänen esikoisrunokirjansa Kirnu ilmestyi vuonna 2021 Gummeruksen kustantamana ja hänen toinen kirjansa Tauoton ilmestyy alkuvuonna 2024. Milkan esityksiä on ollut nähtävillä Mad House Helsingissä vuonna 2020 (Tyyntyminen) sekä Titanik-galleriassa 2021 (Buoyancy). Hän on tehnyt installaatioita Nykytaideyhdistys Muu:hun, Oksasenkatu 11 -galleriaan, B-galleriaan sekä Forum Boxiin. Milka on kiinnostunut tutkimaan poetiikassaan liikkuvan ja aistivan ruumiin tunnustelua ajan, tilan ja aineen haarautumissa.


Mara Kirchberg  on Tallinnassa asuva poikkialainen taiteilija, joka työskentelee kuvanveiston, installaation ja esittävän taiteen kentillä. Hän on valmistunut koreografian ja esittävän taiteen ohjelmasta soveltavan teatteritieteen laitokselta Giessenistä (Saksa), ja viimeistelee tänä vuonna opintojaan Viron taideakatemiassa. Kuluvana vuonna taideakatemia myönsi hänelle myös Young Sculpture Award -tunnustuspalkinnon. Hänen teoksensa yhdistävät elollisten kehojen ja keinotekoisten kehojen mekanistisia puolia, tutkien näiden ylläpitävien rakenteiden haurautta ja vahvuutta.