MIKA HELIN – OLEMASSAOLON UNOHDUKSESSA
5.–27.2.2022

Näyttely on avoinna / The exhibition is open
ke / wed 12–16
to–pe / thu–fri 16–20
la–su / sat–sun 12–16

K17:n ohjelmiston käynnistää kuvataiteilija Mika Helinin kolmiosainen installaatio Olemassaolon unohduksessa. Teoksen teemoina ovat mm. muistaminen, ajan vaikutus muistoihin, rakennettujen ympäristöjen väliaikaisuus sekä materiaalien hauraus. 

Mika Helin on vuonna 2016 Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija ja K17-tilan perustajajäsen. Helinin teoksia on nähty mm. Mäntän kuvataideviikoilla (2017), Forum Boxissa Helsingissä (2019) sekä Nastolan kesänäyttelyssä (2020). Hänen teoksiaan on yksityisissä ja mm. Espoon modernin taiteen museo EMMAn kokoelmissa. Mika Helin asuu ja työskentelee Sipoossa.
The first event at K17 is an exhibition by artist Mika Helin. The three part installation deals with such themes as memory and how time affects it, as well as the temporary nature of built environments and the fragility of materials.

Mika Helin is a visual artist who graduated from the Academy of Fine Arts of the University of the Arts Helsinki in 2016 and is the founding member of the K17 space. Helin's works have been seen e.g. Mänttä Art Festival (2017), Forum Box in Helsinki (2019) and Nastola Summer Exhibition (2020). His works are in private and e.g. Espoo Museum of Modern Art in the collections of EMMA. Mika Helin lives and works in Sipoo.


K17:n työryhmän jäsen Jonna Karanka haastatteli Mika Heliniä tammikuussa 2022 näyttelyn teemoihin ja työskentelyyn liittyen.

K17: Mitä näyttelyysi tulee esille?
Mika Helin:
Näyttelyyn tulee kolme teoskokonaisuutta jotka jakautuvat näyttelytilan eri huoneisiin. Teokset ovat eri materiaaleista rakennettuja tilallisia piirustuksia, maalauksia ja kollaaseja. Materiaalit teoksiin on kerätty kolmesta eri katoavasta tai jo kadonneesta kohteesta. Paikkoja ovat olleet hylätty maatila, vanha riihi- ja varastorakennus sekä sillan betonivalumuotti.

K17: Millaisia teemoja tai ajatuksia teoksiisi liittyy?
MH:
Näyttely pohtii muistamista ja ajan vaikutusta muistoihin. Tarkastelen rakennetun ympäristön väliaikaisuutta ja materiaalista haurautta sekä käytettyjen materiaalien kulttuurisidonnaisuutta. Olen kiinnostunut millä tavalla materiaalit vaikuttavat tapaan jolla ympäristöämme suunnitellaan ja toteutetaan, sekä missä määrin muistomme ovat itse luotu tarina.

K17: Millainen työskentelyprosessisi on?
MH:
Tapa jolla työskentelen vaihtelee riippuen siitä mikä teoksen lopullinen muoto on. Rakennetut paikkasidonnaiset teokset lähtevät yleensä liikkeelle tilasta johon teos tulee tai materiaaleista joita minulla on käytössä. Valokuvateoksissani (kameralla työskennellessä) etsin hylättyjä esineitä tai materiaaleja, joista toteutan pienempiä tai laajempia lavastettuja tilanteita jotka sitten kuvaan. Kameralla ja teosten dokumentoimisella on ollut keskeinen rooli siihen minkälaisia teoksia nykyään teen.

K17: Mitä taide ja taiteen tekeminen sinulle merkitsee?
MH: Taiteen tekeminen on minulle ajattelua ja ympäristön tutkimista teoksissa käytettyjen materiaalien ja vaihtuvien teemojen kautta. Työskentelyäni ohjaa kokeellisuus ja kehollinen toimeliaisuus.

Kiinnostuin elektronisesta musiikista ja erityisesti teknosta jo nuorena, ja sillä on ollut vahva vaikutus siihen miten teen asioita myös kuvataiteen parissa. Tietynlainen marginaalissa toimiminen on aina vetänyt puoleensa ja olen kokenut sen omimmaksi ympäristöksi tehdä asioita.

K17: Millainen taide inspiroi sinua?
MH:
Olen kiinnostunut monenlaisista taiteesta mutta ehkä eniten saan vaikutteita omaan tekemiseen eri taiteenlajeja yhdistävästä ilmaisusta. Teokset jotka eivät välttämättä näytä perinteisessä mielessä taiteelta kokonsa tai muotonsa puolesta  jäävät usein mieleeni. Inspiraatio saattaa syntyä vaikkapa muotisuunnittelija Hussein Chalayanin tavasta toteuttaa muotinäytöksiä.