Hanna Marno: Backbone, lefteye (2020-2023)Hanna Marno & Harri Sippola:
Summer's Lament
3.–22.6.2023
ke–to 16–20, pe–su 12–16

Näyttelyn avajaiset perjantaina 2.6.2023 klo 16-20, tervetuloa!


Summer’s Lament (Kesän vaikerrus) on Hanna Marnon ja Harri Sippolan veistoksia ja ääntä yhdistävä paikkasidonnainen installaatio K17 – Taiteen ja Ekologian Koetilassa.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.


Mitä näyttelyynne tulee esille?
H&H: Näyttelyyn tulee esille kolmiosainen kokonaisuus. Kahdessa tilassa on puuveistoksia, jotka on joko viimeistelty tai veistetty paikan päällä. Yksi tila on omistettu kokeelliselle valulle, jonka ainekset on värjätty siikaislaisilla sienillä ja sipoolaisilla aineksilla. Valuissa on käytetty myös prosessin aikana syntyneitä täyteaineita, pääasiassa sahajauhoa puupatsaista. Tilaan on toteutettu myös nelikanavainen ääniteos.

Millaisia teemoja tai ajatuksia teoksiinne liittyy?H&H: Vähän yli vuosi sitten lähdimme liikkeelle näyttelyn tunnelmasta ja nimestä 'Summer's Lament", eli kesän vaikerrus. Lament on usein runoudessa ja musiikissa käytetty sana ilmaisemaan surua ja kaipuuta.

Hanna kuuli tilassa käydessään viime kesänä, että sen seinät on kalkkimaalattu. Samoihin aikoihin kävimme Siikaisten Otamon käytöstä poistetulla kalkkilouhoksella, jonka keskipäivän kuumuus, kirkkaus ja hohtavat kivet tekivät vaikutuksen. Kivet olivat julmalla tavalla säkenöiviä.

Summer’s Lament on yhdistelmä kokeellisia ja tarpeeksi kauan kypsytettyjä ajatuksia, sekä luonnollisissa prosesseissa syntyneitä materiaaleja, kuten koiperhosten rangoiksi syömiä koskelon sulkia ja maa-aineksen piirtämä männyn juurakko. Hannalla on pidemmän aikaa ollut halu irrottautua staattisuuden ajatuksesta, jonka vuoksi teokset tarkastelevat materiaaliensa kautta hänelle itselleenkin tuntemattomattomia anatomioita.

Millainen työskentelyprosessinne on ollut?
H&H: Onpa ollut mahtavaa saada rakentaa näitä installaatioita suoraan esitystilaan kuukauden päivät!

Hanna: Näyttelyn rakenne oli koossa tänne tullessa - työhuoneelta tuotiin puuveistosten aihiot, siellä tehdyt maalit, petsit ja Otamon valkoista kultaa, kalkkia. Olin ajatellut tehdä valuja vain paikallisilla kasviaineksilla, mutta koska keväällä ei ole pahemmin satanut, on ollut vaikeaa löytää materiaalia. Valujen väriliemiin on kuivuudesta johtuen käytetty pääasiassa vuosien 2020-22 aikana kerättyjä satakuntalaisia ja nummi-pusulalaisia sieniä. Samettijalka on ylittänyt kaikki odotukseni ja osoittanut olevansa todellinen multiväri-voimasieni! Täällä olen myös ensimmäistä kertaa saanut mahdollisuuden veistää puuveistoksen muotoja suoraan esitystilan omaan luonnonvaloon.

Harri: Äänimateriaalia on kerätty toukokuun aikana Sipoon ja Siikaisten alueelta. Etsin melodioita, rytmejä ja muita musiikillisia ideoita äänittämällä ihmisiä, eläimiä, koneita sekä erilaisia akustisia ympäristöjä. Muokkaan äänityksiä samplerilaitteella luoden niistä sekvenssejä ja jatkan sävellystyötä syntetisaattoreilla. Tavoitteena on luoda tila-ääniteos, joka tuo tarinallisuutta installaatioihin.

Tämä on ensimmäinen näin vahvasti kenttä-äänityksiiin perustuva ääniteokseni ja olen löytänyt paljon uusia työmenetelmiä prosessin aikana. K17 on myös akustisesti erittäin inspiroiva tila!

Miten päädyitte työskentelemään yhdessä?
H&H: Olemme taiteilijapariskunta ja työpari. Molempia kiinnostaa paikkasidonnaisuus lähtökohtana taiteelle sekä elokuvamainen kerronta. Yhteistyö antaa vapaammat kädet omalle ilmaisulle ja mahdollistaa tietenkin isompien kokonaisuuksien tekemisen.

Millaisia projekteja teillä on suunnitteilla K17:n näyttelyn jälkeen?
H&H: Järjestämme työhuoneellamme avoimet ovet elokuussa, johon tulee pienimuotoinen näyttely ja työpaja kyläläisille. Harri viimeistelee tänä kesänä Mika Rätön kanssa tehtävän albumin, työstää omaa ensimmäistä soololevyään taiteilijanimellä Alkemi4. Hanna aloittelee pienen loman jälkeen työstämään uutta teoskokonaisuutta, jonka myötä hän aikoo puhuttaa itsensä salaisiin pigmenttivarastoihin.


BIO

HANNA MARNO (s. 1981, Helsinki) on kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija, joka asuu ja työskentelee Satakunnan Siikaisissa. Teoksissaan Marno tarkastelee maiseman ja yhteisöjen kerrostumia, valtarakenteita, materiaalisuuksia ja monikielisyyksiä ehdottaen erilaisten ympäristöjen kohtaamisia. Mikä onkaan se liima joka meidät yhteen sitoo?
www.hannamarno.com
Instagram: hannamarno

HARRI SIPPOLA (s. 1978 Savitaipale) on muusikko, äänitaiteilija ja tuottaja, joka asuu ja työskentelee Siikaisissa Satakunnassa. Hänen teoksissaan tunnusomaista on synteettisen ja orgaanisen rajanpinnassa oleva estetiikka. Sippola tunnetaan muun muassa yhtyeistä Magyar Posse ja Kuusumun Profeetta, sekä elokuvasta Samurai Rauni Reposaarelainen, jossa hän toimi tuottajana, säveltäjänä ja näyttelijänä.
Instagram: harriksippola
Hanna Marno & Harri Sippola:
Summer's Lament
3.–22.6.2023
ons–tor 16–20, fre–sön 12–16

Välkomna på vernissage fredagen 2.6.2023 kl. 16-20!

Summer's Lament är en platsspecifik installation som kombinerar Hanna Marnos skulpturer och Harri Sippolas ljuddesign i K17.

Utställningen har fått stöd av Finska Kulturfonden.


Vad kommer att visas på er utställning?
H&H: Vår utställning består av tre installationer. Två av dem har träskulpturer installerade som antingen färdigställs eller skulpteras på plats. Ena installationen är ägnat till experimentell gjutning. Avgjutningarna är färgade med svamp från Siikainen och med lokala råvaror här från Sibbo. Sågspån från träskulpturen har också använts vid gjutningen. Det finns ett fyrkanalisk ljudvärld i utställningsutrymmet.

Vilken typ av teman eller idéer är kopplade till dina verk?
H&H: För drygt ett år sedan började vi med stämningen av utställningen och kom på namnet Summer’s Lament (Sommarens klaga.)

När Hanna besökte K17 förra sommaren fick hon höra att dess väggar var målade med kalkfärg. Några veckor senare råkade vi komma i det övergivna kalkstensbrottet i Otamo, som är i Siikainen. Själva bilden av stenarnas blänkande, het ljusstyrka var imponerande, men med det samma strålande grymma.

Summer’s Lament är en kombination av experimentella, bearbetade och naturligt bearbetade tankar och material: storskrakefjädrar urholkade av nattfjärilar och jorddragna tallrötter.

Hur har din arbetsprocess sett ut?
H&H: Först och främst har det varit fantastiskt att skapa dessa installationer direkt i utställningsrummet!

Hanna: Konturen till utställningen var klar när vi kom hit. Vi tog med oss träkonstruktionerna, material och kalk från Otamos kalkstenbrott.

Jag tänkte ursprungligen att göra gjutningar med endast lokala råvaror, gips och kalk. Våren har varit så torr att det har varit svårt att hitta material. Så jag använde mest svamp som jag plockade 2020-2022 för att koka färgbuljong för gjutning. Sammetsfotad pluggskivlingen har överträffat alla mina förväntningar och utöver det är det ett riktigt super multifärgkraftverk! Det här är också första gången jag någonsin har fått en chans att skulptera träskulpturer direkt i ljuset av utrymmet där de ställs ut.

Harri: Under maj samlade jag in ljudmaterial från Sibbo och Siikainen. Jag bearbetar ljuden till sekvenser och fortsätter kompositionen med synth. Genom att spela in ljud av människor, djur, maskiner och olika akustiska miljöer söker jag utifrån rytmer, melodier och andra musikaliska idéer för att skapa ett meditativt stycke. Jag ville också utforska hur ljuddesign kan skapa en storyline för att uppleva installationerna.

Detta är mitt första arbete som förlitar sig så mycket på fältinspelningar och jag har hittat många nya arbetsmetoder i processen. Tila K17 är också akustiskt mycket inspirerande ställe!

Hur kom det sig att ni arbetade tillsammans?
H&H: Vi är ett konstnärspar som bor och arbetar med projekt tillsammans. I början när vi diskuterade att samarbeta fick vi reda på att vi båda är benägna för platsspecifik konst och delar ett intresse för cinematiskt berättande. Att samarbeta ger mer yttrandefrihet och möjliggör förstås vidare vyer än individuellt.

Vad kommer du att jobba med efter K17?
H&H: Vi arrangerar öppet hus i vår studio i Siikainen i augusti. Det blir en liten utställning och verkstad för byborna. Harri avslutar ett album med Mika Rättö och kommer även att jobba på ett soloalbum som Alkemi4. Efter en kort semester ska Hanna börja jobba på en ny serie och hoppas därmed kunna prata in sig i hemliga färgpigmentförråd.


BIO

HANNA MARNO (f.1981, Helsingfors) är skulptör och miljökonstnär som bor och arbetar i Siikainen, Satakunta. I sin konst observerar Marno landskap, maktstrukturer, deras materialiteter och flerspråkigheter. Vad är det för lim som binder oss alla, frågar hon.
Instagram: hannamarno
www.hannamarno.com

HARRI SIPPOLA
(f. 1978 Savitaipale) är en musiker, ljudkonstnär och producent som bor och arbetar i Siikainen, Satakunta. Hans ljud estetik gränsar mellan det syntetiska och det organiska. Sippola är känd för band Magyar Posse och Kuusumun Profeetta, samt för filmen Samurai Rauni Reposaarelainen, där han arbetade som producent, kompositör och skådespelare.
Instagram: harriksippola
Hanna Marno & Harri Sippola:
Summer's Lament
3.–22.6.2023
Wed–Thu 16–20, Fri–Sun 12–16

Opening on Friday 2.6.2023 at 16-20, warmly welcome!


Summer's Lament is a site-specific installation combining Hanna Marnos sculptures and Harri Sippola's sound at K17 – Space for Art and Ecology.

The exhibition is supported by the Finnish Cultural Foundation.

What will be on display in your exhibition?
H&H: Our exhibition consists of three installations. Two of them have wood sculptures installed that are either finalized or sculpted on site. One of the installations is dedicated to experimental casting. The casts are dyed with mushrooms from Siikainen and local ingredients. Sawdust from wood sculpting has also been used in casting. For sound, there’s a four-channel sound piece in the exhibition space.

What kind of themes or ideas are connected to your works?
H&H: A little over a year ago we started out with the atmosphere of the exhibition and came up with the name Summer’s lament.

When Hanna visited the space last summer she heard that its walls were painted with limewash paint. A few weeks later during summer solstice we scouted an abandoned Otamo limestone quarry in Siikainen. The image of the beaming, hot brightness of the rocks was inspiring, but blazing with ruthlessness.

Summer’s Lament is a combination of experimental, processed and naturally processed thoughts and materials such as merganser feathers hollowed by moths and soil-drawn pine roots.

For some time now, Hanna has wanted to detach her sculptures from the thought of staticness. That is why some of these artworks are also her studies of assumably charted and uncharted anatomies.

What was your working process like?
H&H: First of all, it’s been amazing to create these installations directly in the exhibition space!

Hanna: The outline for the exhibition was ready when we came here. We brought the wooden structures, materials and lime from Otamo quarry with us.

I originally thought of doing casts with only local ingredients, plaster and lime. However it hasn’t really rained this spring, so it’s been hard to find material. I ended up using mostly mushrooms I picked in 2020-2022 for color stocks for casting. The velvet pax rim mushroom has surpassed all of my expectations and beyond, it’s a real multicolor-powerhouse! This is also the first time I’ve ever gotten a chance to sculpt wood sculptures shapes directly into the light of the space where it’s exhibited.

Harri: During May I collected sound material from Sipoo and Siikainen. I process the sounds into sequences and continue the composition with synthesizers. By recording sounds of people, animals, machines and various acoustic environments I search from rhythms, melodies and other musical ideas to create a meditative piece. I also wanted to explore how sound design can create a storyline for experiencing the installations.

This is my first work that relies so heavily on field recordings and I have found many new working methods in the process. K17 is also acoustically a very inspiring space!

How did you end up working together?
H&H: We’re an artist couple who live and work on projects together. Initially when we discussed collaborating, we found out that we’re both proned for site-specific work and share an interest in cinematic storytelling. Cooperating allows more freedom of expression and enables more of course than individually.

What will you be working on after K17?
H&H: We’re arranging an open house at our studio at our home in Siikainen in August. There will be a small exhibition and workshop for the villagers. Harri will finish an album with Mika Rättö and will also work on a solo album as Alkemi4. After a short holiday Hanna will start working on a new series, and thus hopes to talk herself into some secret pigment storages.


BIO

HANNA MARNO
(b.1981, Helsinki) is a sculptor who works with a focus on site-specific art. She lives and works in Siikainen, Satakunta. In her art, Marno observes landscapes, communities, power structures, their materialities and multilangualisms proposing clashes of different environments. What is the glue that binds us, she asks.
Instagram: hannamarno
www.hannamarno.com

HARRI SIPPOLA
(b. 1978 Savitaipale) is a musician, sound artist and producer who lives and works in Siikainen, Satakunta. His sound aesthetics borders between the synthetic and organic. Sippola is known for the bands Magyar Posse and Kuusumun Profeetta, as well as for the movie Samurai Rauni Reposaarelainen, in which he worked as a producer, composer and actor.
Instagram: harriksippola